Firmy budowlane działające w sektorze budownictwa, energetyki i infrastruktury uznają rozwiązanie Viewpoint For Projects za doskonały pomysł. Wynika to z faktu, że wszyscy członkowie zespołów – właściciel, architekt, kierownik budowy, inżynierowie oraz podwykonawcy – mogą korzystać z opartego na współpracy rozwiązania projektowego, które upraszcza procesy oraz zapewnia jasną komunikację, ograniczając przy tym ryzyko i poprawiając wydajność.

Nie tylko można zautomatyzować procesy i poprawić ich kontrolę, ale także zyskać mobilność oraz możliwości w zakresie BIM (modelowania informacji o obiekcie), co skraca czas realizacji projektów i poprawia wydajność, a jednocześnie zapewnia zespołom terenowym informacje o projekcie niezależnie od miejsca ich pobytu. Viewpoint For Projects, czyli oprogramowanie zwiększające rentowność projektów, poprawiające ich realizację i jakość, jest przy tym proste i łatwe w obsłudze. Można je szybko wdrożyć i uzyskać wymierny zwrot z inwestycji w technologię.

Oprogramowanie Viewpoint For Projects, przeznaczone do łączenia ludzi, informacji i procesów pomoże uniknąć opóźnień. Teraz realizacja projektów przebiegać będzie zgodnie z planem i założeniami budżetowymi. Oprogramowanie poprawia kontrolę nad dokumentami i ich przepływ, a także zwiększa efektywność zarządzania procesem w celu przeglądania, zmieniania, kierowania i kontrolowania plików z dokumentacją projektową, rysunków oraz innych dokumentów.

Oprogramowanie Viewpoint For Projects, opracowane w oparciu o środowisko CDE umożliwia kontrolę dokumentów, komunikację w ramach projektu oraz zarządzanie BIM, co zapewnia wyjątkowy poziom współpracy oraz mobilności.

Więcej informacji oraz demo produktu można uzyskać od: